Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента:

I. Загальні відомості :                                   

  1. 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА “ХАРКІВХІМ”.
  2. Код за ЄДРПОУ : 01883059.
  3. 3. Місцезнаходження: Україна, 61022, м. Харків, Держпром, під’їзд 6, поверх 1                              Міжміський код, телефон та факс емітента: (057)733-10-73, 705-10-57
  4. Електоронна поштова адреса: kharkovhim@gmail.com
  5. 6. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет, на  якій  розміщено  регулярну   річну інформацію :com
  6. Вид особливої інформації : Зміна складу посадових осіб емітента.
    1. Текст повідомлення :

         Посадова особа Власенко Каріна Євгенівна, яка займала посаду головного бухгалтера АТ фірма “Харкіхім”,  на підставі власної заяви звільнена з 31.10.2017р. за угодою сторін (наказ № 14-к від 31.10.2017р.). Згоду на розкриття паспортних даних не надала. Особа перебувала на посаді 9 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі не володіє.

На посаду головного бухгалтера АТ  нікого не буде призначено. З 01.11.2017р. посада  головного бухгалтера АТ скасовується. Право першего та другого підпису в документах надається генеральному директору.

  • Підпис: _______________________

1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність  інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність  згідно із законодавством.

  1. Найменування посади: Генеральний директор — Авдєєв Игор Дмитрович

01.11.2017 р.”

Повідомлення про зміну складу посадових осіб опубліковано 06 листопада 2017р. В офіційному виданні Комісії з цінних паперів “Бюлетень. Відомості НКЦПФР” №210(2715).